085-0831200 info@hbpunt.nl

Werkwijze HBpunt

Heb jij ondersteuning nodig voor je begaafde en gevoelige kind?
Loop je als ouder vast in de opvoeding van je kind(eren)?
Ben je bereid om ook naar jezelf te kijken als belangrijkste rolmodel voor je kind?

Dan ben je bij HBpunt op het goede adres! Wij werken met een team van professionals, die zich met hart en ziel inzetten voor begaafde en gevoelige kinderen.

Stap 1: Kennismaking

Voor een korte kennismaking kun je telefonisch of per mail contact opnemen met ons. Onderzoek of er een klik is en of HBpunt daadwerkelijk kan bieden wat jullie nodig hebben. We kennen de sociale kaart in Friesland goed en zullen je desgewenst doorverwijzen naar een andere aanbieder.

Stap 2: Intakegesprek

Via de site kun je zelf een afspraak inplannen voor een uitgebreid intakegesprek. In een gesprek van anderhalf uur bespreken we de ontwikkeling van je kind, vanaf de zwangerschap van je kind tot nu, en de bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Maar ook kijken we uitgebreid naar de hulpvraag van zowel ouders als kind en bespreken we de verwachtingen die jullie hebben van het uiteindelijke resultaat.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van het gehele traject, is het van belang om vóór het intakegesprek een verwijzing te regelen.

Stap 3: Traject op maat

Aan de hand van de intake krijgen we de exacte behoeften in kaart en kijken we welke collega(‘s) het beste aansluiten bij jullie en jullie hulpvraag. Het kan zijn dat er meerdere collega’s ingezet worden voor jullie kind en bijvoorbeeld voor jullie als ouder. We benadrukken jullie plek als belangrijkste rolmodellen voor je kind en als zodanig gaan wij niet alleen jullie zoon of dochter begeleiden, maar bieden we jullie als vader en moeder ook de kans om naar eigen (on)bewuste patronen en overtuigingen te kijken, die je kunnen belemmeren in de interactie en de opvoeding van je kind(eren). Met als doel dat het hele gezin hiervan profiteert!

Traject bij 1 of meerdere collega’s

Na de intake ga je kennismaken met degene(n) die jou en je kind verder gaan begeleiden. De regievoerder volgt het traject en zal achter de schermen aanwezig zijn voor vragen en doet de eindevaluatie met jullie als ouders aan het einde van het traject

Methodieken

Acceptance and Commitment Therapy(4life), psycho educatie, faalangst- en/of mindset training, begaafdheidsonderzoek, Intelligentieonderzoek (IQ), Cognitieve Gedrags Therapie, Rationeel Emotionele Therapie & oplossingsgericht coachen.

Voor de ouders: Opvoedingsadvies, oplossingsgericht coachen, motiverende gespreksvoering, systeemgericht werk en ouderbijeenkomsten (psycho educatie).

Kennismaken?

Wil je weten hoe en of we jou verder kunnen helpen? Plan meteen online een intakegesprek in.

Neem voor andere vragen contact op via 085-0831200.