085-0831200 info@hbpunt.nl

 

Privacyverklaring

versie DV/20230517

HBpunt is een samenwerkingsverband, tussen zelfstandige specialisten.
Wij bieden ondersteuning aan (vermoedelijk) begaafde en gevoelige kinderen.
HBpunt is een gecontracteerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulpverlening bij alle gemeenten in Friesland.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Contactgegevens HBpunt:

Straatnaam en nummer:                                                     Bulthuissingel 2 
Postcode en plaats:                                                             9251 BW Burgum 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:               56095260
Telefoonnummer:                                                                 085-0831200
E-mailadres:                                                                          info@hbpunt.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HBpunt verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Gegevens Doel
1 Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres Identificatie en communicatie
2 BSN Identificatie
3 Gezagsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij om toestemming van de ouders of voogd

Als de cliënt verwezen is door een wettelijk verwijzer, gaan wij ervan uit dat er toestemming is verleend voor verwijzing door beide ouders met gezag.

4 Gezondheidsgegevens Ondersteuning op maat voor de cliënt

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

HBpunt verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

HBpunt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar.

 

Recht op inzage

Cliënt jonger dan 12 jaar

Ouders met gezag hebben inzagerecht in het dossier van hun kind. Zij kunnen ook een kopie vragen van het dossier of een deel daarvan.

 

Het kind heeft geen inzagerecht.

Cliënt tussen 12 en 16 jaar

Ouders met gezag hebben recht op inzage in het dossier van hun kind.

 

Het kind heeft inzagerecht.

Cliënt vanaf 16 jaar

De ouders hebben alleen recht op inzage en afschrift in het dossier van hun kind als hun kind hiervoor toestemming geeft.

 

Het kind vanaf 16 jaar heeft inzagerecht.

 

Delen met anderen

HBpunt deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Delen intern

Overleg binnen ons samenwerkingsverband met degenen die zijn betrokken bij de ondersteuning. Dit is nodig om u de beste zorg te kunnen bieden. Ieder van ons heeft geheimhoudingsplicht.

 

Delen aan derden

Voor het uitwisselen van uw gegevens met derden, vragen wij altijd eerst uw toestemming. Behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te mogen of moeten delen.

 

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HBpunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

HBpunt gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hbpunt.nl. HBpunt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

HBpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door te werken met beveiligde toegang tot computers en informatie via inlognaam en (persoonlijk) wachtwoord. Tevens maken wij gebruik van antivirussoftware.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hbpunt.nl.