085-0831200 info@hbpunt.nl

Tiertsje Smink

Telefoon:
085-0831202

E-mail:
tiertsje@hbpunt.nl

“Afpellen en kijken waar het echt over gaat en daar inzicht krijgen voor de klant en voor mij, in dit inzicht zit de winst.”

Wie ben je en wat drijft je?

Ik ben Tiertsje Smink, binnen mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren en ouders en werk ik als (familie)opsteller.

Voor mij is het belangrijk om te kijken waar gedrag, een stagnatie of een probleem vandaan komt. Afpellen en kijken waar het echt over gaat en daar inzicht krijgen voor de klant en voor mij. In dit inzicht zit de winst. Dit geldt zowel voor de coaching als het opstellingenwerk.

Het zit soms in kleine veranderingen die iemand veel ruimte kunnen geven, waardoor iets weer kan gaan stromen. Ouders en kinderen kunnen komen met problemen rondom gedrag, emotie, psychosociale ontwikkeling, gevoeligheid, rouw, scheiding, trauma, systemische vragen, opvoedingsondersteuning of anders.

Welk specialisme heb jij? Wat vind jij belangrijk in het begeleiden van kinderen en ouders?

Als coach…

Werken we verder met oefeningen, observaties, gesprekken, spel, of gaan dieper ergens op in, afhankelijk van wat bij diegene past en wat de vraag is. Samen gaan we de situatie bekijken en proberen we deze in een ander licht zetten. Je kunt mij het beste zien als een waarnemer van buiten en niet als een hulpverlener. Vanuit een gelijkwaardige positie kijk ik mee en geef tips en aanwijzingen waar ik kan en soms houd ik een spiegel voor.

Ik benader altijd het hele systeem rond een kind, d.w.z. alle omgevingsfactoren. Je kan een kind niet los zien van ouders en de rest van zijn of haar leefomgeving. Al deze factoren zijn van invloed. Daarom probeer ik ook altijd om ouders zoveel mogelijk in het proces te betrekken.

Als (familie)opsteller…

Daarnaast kunnen we specifiek aan de slag met familieopstellingen. Familieopstellingen kun je zien als soort methode. Iedereen hoort bij zijn/haar systeem van herkomst. Dit systeem heeft bijgedragen aan jouw blauwdruk. Binnen jouw familiesysteem zijn allerlei verbanden, zichtbaar en onzichtbaar, helpend en belemmerend. In een opstelling worden ze zichtbaar. Dan kun je er wat mee. Een opstelling maakt je bewust van patronen, loyaliteit, verbindingen, en geeft een heel helder beeld van jouw familiesysteem. Wie horen erbij, wie staat op welke plek, wie missen er, en hoe verhoudt een ieder zich tot elkaar. Het inzicht is vaak zo helder en helpend en helpt jou om gewenste verandering in te zetten. Ik zet (familie)opstellingen zowel individueel als in gezinnen in en binnen (familie)bedrijven en organisaties.

Wat is je achtergrond?

Ervaring heb ik opgedaan tijdens mijn functie als schoolmaatschappelijk werker, daarna heb ik aan de Academie voor psychodynamica een opleiding tot kindercoach afgerond. Vervolgens heb ik daar de Systemische jaaropleiding gedaan en mij het familie opstellen eigen gemaakt. Dit zet ik zowel individueel als binnen gezinnen in en binnen (familie)bedrijven of organisaties.

 

Kennismaken?

Wil je graag weten of je bij ons terecht kunt met je hulpvraag?
Plan online een gratis en vrijblijvende kennismaking in.