06 36 26 19 17 info@hbpunt.nl

Praktijk conCore

Connie Kindermann

Gerben Colmjonwei 36
8915 GN Leeuwarden

Telefoon:
06 10 41 39 42

E-mail:
praktijkconcore@gmail.com

Website:
www.concore.nu

“Kinderen leren bij mij luisteren naar ‘het stemmetje in hun hart’: naar de signalen in hun lichaam, naar hun gevoelens en hoe dat in verband staat met hun denken. Zodat ze steeds beter zichzelf kunnen geven wat ze nodig hebben, ook later als begaafde en gevoelige volwassenen.”

Wie ben je en wat drijft je? 

Ik ben Connie Kindermann, vaktherapeut beeldend in mijn praktijk ‘conCore’. Con staat voor mijn naam en betekent ‘met’/‘samen’, Core betekent ‘kern’ of ‘hart’.

Als kind werd ik regelmatig naïef en gevoelig genoemd. Ik kreeg een warme, maar heel gewone opvoeding en niemand besteedde er verder extra aandacht aan. Ik deed ‘gewoon’ mee op school en thuis, net als iedereen. Wanneer ik daar moeite mee had was het zaak sterker te worden; erboven te staan. Dit had tot resultaat dat ik me ging voegen op school en op werk, maar ik ervoer regelmatig balansproblemen. Toen ik rond mijn twintigste ging lezen over hsp, hooggevoeligheid, begon ik dit te herkennen en te accepteren. Het werd steeds meer mijn kracht. In mijn werk als beeldend therapeut ging ik me er daardoor ook op richten.

Als moeder vond ik het daarom belangrijk mijn gevoelige kinderen te leren vooral te luisteren naar ‘het stemmetje in je hart’ en ze tegelijkertijd ook zelfvertrouwen mee te geven. Toen een van mijn kinderen in een spannende periode fysieke uitvalsymptomen kreeg op school, kwam het voorstel een intelligentietest te doen. Ik aarzelde. Ik wist dat mijn kinderen slim waren maar vond emotionele gezondheid belangrijker dan schoolprestaties. Toch is die test achteraf belangrijk geweest. Het maakte duidelijk dat het ging om hoogbegaafdheid en het daaropvolgende traject van mijn kind maakte dat ik de relatie ging leggen tussen begaafdheid en gevoeligheid. Ik begon te herkennen waarom de gevoeligheid bij mijn kind gepaard ging met een enorme innerlijke wilskracht. Een kracht die door zijn omgeving soms als lastig, moeilijk of onbegrijpelijk werd ervaren. In de opvoeding van mijn kinderen werd steeds ook mijn eigen ontwikkeling gespiegeld, waardoor ik allerlei overeenkomsten legde met mijn kindertijd en ik mezelf nog weer beter leerde kennen en begrijpen.

Met een passende begeleiding kunnen we kinderen nu een steviger basis meegeven en op basis van mijn eigen ervaringen wil ik daar heel graag aan bijdragen. De kinderen kunnen zichzelf eerder en beter leren kennen. Wat fijn dat ze dan ook later beter weten hoe ze zichzelf kunnen geven wat ze nodig hebben als begaafde en/of gevoelige volwassenen.

Welk specialisme heb jij? 

Mijn specialisme is het gevoelige kind en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in het algemeen. Problemen hierbij werk ik met het kind uit door middel van beeldende materialen en beeldende- en spelactiviteiten. Ook geef ik op beeldende- en speelse manier inzicht in prikkelgevoeligheid, je eigen persoonlijke ruimte en de grenzen die daarbij horen. De kinderen luisteren naar ‘het stemmetje in hun hart’: naar de signalen in hun lichaam, naar hun gevoelens en hoe dat in verband staat met hun denken. Zo ontdekken ze steeds beter wat ze werkelijk nodig hebben en leren ze hoe ze beter kunnen omgaan met zichzelf en met wat van hen wordt gevraagd. Passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen wordt dit bewust of minder bewust aangeboden.

Wat vind jij belangrijk in het begeleiden van kinderen en ouders?

Het gezin is de basis voor de persoonlijke- en identiteitsontwikkeling van kinderen. Ouders zijn, naast vader en moeder, ook zelf kind geweest. Ze hebben hun eigen manieren van doen, denken en voelen ontwikkeld en brengen dat mee in de opvoeding van hun kinderen. Kinderen spiegelen de ouders daarom vaak in hun behoeften en problemen. Daarnaast is ook school belangrijk; niet alleen voor de leerontwikkeling maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: het is de plek waar kinderen meer uitgebreid leren omgaan met leeftijdgenootjes, volwassenen, regels en structuren. Oorzaken van problemen op het ene terrein kunnen zich uiten op een ander terrein. Familie kan een rol spelen, clubs, sport… Ik probeer daarom, ook vaak samen met collega hulpverleners, aandacht te hebben in de begeleiding voor alle onderdelen van het leven van de kinderen.

Wat is je achtergrond?

Scholing:

  • Vaktherapie beeldend  (Stenden University, Leeuwarden)
  • EMDR-therapeut (BivT, Beverwijk)
  • Trainer/Coach ‘Grenzen stellen met compassie’ (Centre for applies boundary studies, Zurich)  Een methode om vanuit een mindful basishouding de eigen ruimte en die van anderen te leren (h)erkennen. Op een respectvolle manier met elkaar te communiceren en toch ‘op je grenzen te letten’.
  • Diverse na- en bijscholingstrajecten

Ervaring:

  • Praktijk conCore (vanaf 2013)
  • Jeugdhulp Friesland
  • GGZ jeugd en volwassenen

Kennismaken?

Wil je graag weten of je bij HBpunt terecht kunt met je hulpvraag?
Plan online een gratis en vrijblijvende kennismaking in.