085-0831200 info@hbpunt.nl

Lavearje

Sieuwke Rijpma

Exmorrazijl 3
8759 LP Exmorra

Telefoon:
06 50 86 31 42

E-mail:
lavearje@gmail.com

Website:
www.lavearje.nl

“Ik kijk er naar uit om je kind te helpen bij het vinden van zijn/haar eigen weg en zijn/haar talent(en) als kracht te zien.”

Wie ben je en wat drijft je?

Ik ben Sieuwke Rijpma, ik woon in Exmorra waar ik mijn praktijk aan huis heb.

Ik sta sinds 2001 voor de klas, ben moeder van 3 kinderen waarvan er 2 hoogbegaafd zijn. Met hen heb ik al best wat strubbelingen meegemaakt die het HB zijn met zich meebrengt. Want voor de buitenwereld lijkt het natuurlijk altijd prachtig om zo slim te zijn, en natuurlijk is het ook een talent, alleen is het wel belangrijk dat dit talent gezien en goed begeleid wordt.

Dit alles heeft mij er in 2014 toe gezet om, naast het lesgeven aan groep 8, ook leerkracht van een plusklas te worden. Dit werk doe ik nu al 6 jaar met heel veel plezier. Ik geniet ervan om de leerlingen in de plusklas te zien opbloeien doordat ze herkenning vinden in elkaar, welke ze in de gewone klassen niet altijd hebben, hierdoor ontstaat vaak al een hechte groep. Daarnaast vinden er binnen deze klas vaak individuele leergesprekken plaats, prachtige gesprekken waarbinnen de leerlingen heel eerlijk en open met mij kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen en waarbij ze hulp nodig hebben én waarbij zij feedback krijgen over hun werk en ontwikkeling.

Deze feedback is voor HB en HSP-leerlingen erg belangrijk, te weten waar ze staan en hoe het gaat. Dat heeft mij ertoe gezet om mij aan te sluiten bij HBpunt en een eigen praktijk te beginnen. Ik kijk er naar uit om kinderen te helpen bij het vinden van hun eigen weg en hun talent(en) als kracht te zien.

Welk specialisme heb jij?

Zoals ik merk bij de kinderen in mijn (plus) klas is het zoveel makkelijker van je zelf te zeggen waar je niet goed in bent dan waar je wel goed in bent. En misschien zit daar juist mijn specialisme. Ik merk dat ik altijd erg mijn best doe om kinderen hun zelfvertrouwen en zelfinzicht te verbeteren. Ik begin mijn gesprekken vaak met een talentgesprek: Wie ben ik, wat vind ik leuk om te doen, waar word ik blij van en wat kan ik goed.

Daarnaast hoop ik niet alleen stil aan tafel te zitten, want mijn ervaring heeft me geleerd dat de mooiste gesprekken ontstaan terwijl je bezig bent. En dat kan binnen, spelletjes doen, maar het kan ook buiten hier op en rond de boerderij, maar we kunnen er op uit gaan (lopend, fietsend, varend).

In mijn plusklassen werk ik veel met executieve functies, met de boot als metafoor, aan de hand van de volgende executieve functies leren de leerlingen zichzelf ook beter kennen en aansturen:

 • Inhibitie is het anker. Het anker staat symbool voor de rem op het gedrag.
  Werkgeheugen is als een landkaart. De landkaart helpt je om informatie in je geheugen vast te houden en waar nodig te bewerken.
 • Planning en organisatie zijn het kompas. Een kompas geeft richting, zo helpen deze vaardigheden je om een plan te maken en daadwerkelijk uit te voeren.
 • Taakinitiatie is de schroef. De schroef moet aangezwengeld worden, wil de boot gaan varen. Zo zorgt taakinitiatie ervoor dat je op tijd en effectief aan een taak begint.
 • Emotieregulatie is de toerenteller van de boot. Bij een te hoog toerental ontstaat er schade, bij een te laag toerental slaat de motor af.
 • Flexibiliteit is het roer van de boot. Bij storm of een andere boot op de radar moet je het plan aanpassen en het roer omgooien: flexibel zijn dus.
  Metacognitie is als de kapiteinspet. Je reflecteert op je eigen handelen en de (sociale) situatie waarin je je bevindt.

Wat vind jij belangrijk in het begeleiden van kinderen en ouders?

Vertrouwen, openheid en verbinding zijn bij het werken met kinderen en hun ouders de kernwoorden voor mij. Vertrouwen is zo belangrijk. Het vertrouwen op en in jezelf allereerst, maar dit is meteen ook verbonden aan het vertrouwen in de mensen om je heen.

Openheid naar elkaar toe over wie je bent, waar je tegen aanloopt en niet onbelangrijk wat je verwacht.

En als je dan open staat en vertrouwen hebt in elkaar ontstaat er een verbinding. Vanuit die verbinding kun je samenwerken naar een doel die in de eerste gesprekken uitgesproken zijn naar elkaar toe. En natuurlijk ontstaan er vanuit die verbinding vaak prachtige momenten waarbinnen ik hoop dat de kinderen kunnen groeien.

Wat is je achtergrond?

Ik sta sinds 2001 voor de klas en heb in alle groepen wel lesgegeven. Maar de laatste jaren geef ik vooral les in de bovenbouw.

Op dit moment geef ik les een groep 8 en sta ik voor 2 plusklassen, één in Leeuwarden en één in Wommels.

Naast de Pabo (opleiding tot leerkracht basisonderwijs) heb ik nog de volgende cursussen en opleidingen gevolgd om mijzelf te specialiseren:

 • HBO Kindercoaching
 • Kanjertraining
 • Opleiding Specialist Excellent Talen en Hoogbegaafdheid – Cedin
 • Cursus Talentgedreven Werken van Luc Dewulf en Els Pronk – Kek Keunstwurk

Kennismaken?

Wil je graag weten of je bij ons terecht kunt met je hulpvraag?
Plan online een gratis en vrijblijvende kennismaking in.