085-0831200 info@hbpunt.nl

ik ben unyk

Simone Lemstra

Merk 1 
8711 CL Workum

Telefoon:
06 57 78 27 67

E-mail:
simone@ikbenunyk.nl

Website:
www.ikbenunyk.nl

Mogen en kunnen zijn wie je bent, dat is geluk!

Wie ben je en wat drijft je?

Ik ben Simone Lemstra. Moeder van twee prachtige kinderen die grote inspiratiebronnen voor mij zijn! De komst van mijn kinderen hebben mij weer met andere ogen naar mijzelf en de wereld laten kijken. Als spiegels lieten ze zien waar ik zelf nog meer mocht leren. Geïnspireerd door de ontwikkeling en het gedrag van hen ben ik op onderzoek uitgegaan door verschillende cursussen te volgen, boeken en onderzoeken te lezen. Bij de termen ‘hooggevoeligheid’, ‘strong-willed kind’ en ‘(hoog)begaafdheid’ vond ik veel raakvlakken met mijn eigen kinderen en mijzelf. Daaropvolgend ben ik mij verder gaan verdiepen door aanvullende opleidingen te volgen. Toen vielen de puzzelstukjes op zijn plek. Ik kreeg de bevestiging dat (hoog)begaafdheid veel meer is dan het IQ alleen. Ook kreeg ik zicht op de innerlijke dynamiek bij het hooggevoelige & strong-willed kind. De combinatie aan eigenschappen die een HG&SW-kind heeft, geeft een fikse innerlijke dynamiek die zich vertaalt in gedrag dat voor ouders een flinke uitdaging kan zijn. Deze combinatie aan eigenschappen (hooggevoelig en strong-willed) komt bij 1 op de 5 hooggevoelige kinderen voor en is moeilijker te herkennen. Terwijl een juiste aanpak voor hen zo belangrijk is. De herkenning en erkenning van de eigenschappen, zijns-kenmerken en gevoeligheden is voor mij erg waardevol geweest om mijn eigen kinderen en mijzelf beter te ondersteunen in onze ontwikkeling. Dit gun ik andere ouders ook!  

Welk specialisme heb jij? 

Begeleiding aan ouders:

– Hooggevoelig & Strong-Willed specialist. Een hooggevoelig kind dat ook strong-willed is, wil graag van alles ondernemen. Dat gaat vaak ten koste van de behoefte aan rust en ontspanning die je kind juist extra nodig heeft, omdat het hooggevoelig is. Deze combinatie aan eigenschappen (hooggevoelig en strong-willed) komt bij 1 op de 5 hooggevoelige kinderen voor en is moeilijker te herkennen. Terwijl een juiste aanpak voor hen zo belangrijk is. Hierbij werk ik met de innerlijke familie: een prachtige taal en methodiek om inzicht te krijgen in het gedrag van je kind en/of jou en jullie als ouder(s) en de interactie met elkaar.

Ouderbijeenkomsten “Opvoeden vanuit verbinding”: voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen (en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) in de basisschoolleeftijd. In 5 bijeenkomsten van 1,5 uur behandelen we diverse onderwerpen. Je krijgt wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de informatie en als ondersteuning of discussiemateriaal. In combinatie met de praktische coaching zijn deze bijeenkomsten ook een middel tot zelfreflectie en visieontwikkeling. Daarbij zal ik intuïtief aanvullende oefeningen, creatieve- of gevoels-opdrachten en coaching technieken inzetten.

Individuele coaching voor jezelf en/of je partner. Samen gaan we in gesprek over hoe je zaken het beste kan aanpakken in de omgang met je kind. Ik kijk graag mee in waar je tegenaan loopt of om “ongewenst” of “lastig” gedrag van je kind te onderzoeken. Onderzoeken naar wat er “onder de ijsberg” zit en wat de onderliggende behoefte is wat je kind met zijn/haar gedrag wil vertellen. Daarbij kijk ik ook naar wat jij als ouder nodig hebt en wat er in jou gezien mag worden om de opvoeding vorm te kunnen geven zoals jij dat graag wilt.

Begeleiding aan adolescenten bij:

– faalangst

– overmatig perfectionisme

– emotie-regulatie

– vergroten zelfvertrouwen

Wat vind jij belangrijk in het begeleiden van kinderen en ouders? 

Ik bied een veilige plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Waar je je gehoord en gezien voelt. Samen kijken we naar wat jij en jullie nodig hebben om zelf weer verder te kunnen. Ik benader je met respect en blijf de goede intentie en behoefte zien achter elk gedrag. Graag ondersteun ik je om jezelf te leren kennen, je bewust te worden van je eigen gedrag en handelen en daar (naar leeftijd) verantwoordelijkheid voor te gaan nemen. Daarbij vraag ik aan jou de bereidheid om naar jezelf te kijken (als belangrijkste rolmodel voor je kind).  

Mijn manier van werken is zowel analytisch en op wetenschappelijke inzichten gebaseerd, als intuïtief en eclectisch. Dat wil zeggen dat ik uit een ruime bagage aan werkwijzen, invalshoeken en methodes kies welke mijns inziens in de begeleiding nodig/aanvullend is. Geen vast programma, maar begeleiding welke ik intuïtief zal invullen. Hoe? Dat mag ontstaan… Want zo werk ik het liefst.

Wat is je achtergrond?

Van jongs af aan ging mijn interesse uit naar het gedrag en handelen van de mens. Wat beweegt ons om te doen zoals we de dingen doen?
Al lange tijd begeleid en coach ik mensen gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei en haal hier veel voldoening uit. In 2001 ben ik afgestudeerd als diëtist en werkzaam geweest in verschillende organisaties en eigen praktijk. De begeleiding bij verstoord eetgedrag en/of eetbuien en bij (morbide) obesitas hebben mij altijd veel voldoening gegeven. Ik heb vele mensen mogen begeleiden bij het ontdekken van de oorsprong van hun verstoorde eetgedrag, om vervolgens stap voor stap weer grip te krijgen hierop en zelf weer de regie over hun leven te kunnen nemen. In de begeleiding heb ik het dan ook niet over het eten zelf (wat je moet eten), maar over “de gaten in je hart” die je vult met eten.
Sinds een aantal jaar is mijn praktijk uitgebreid met coaching en begeleiding van hooggevoelige en  (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen en hun ouders. Ik ben begonnen met GelukkigHB-groepen voor kinderen, maar gaandeweg is de aandacht verschoven naar de begeleiding aan ouders en adolescenten. Met een specifieke aandacht voor ouders van hooggevoelige & strong-willed kinderen. Daarbij werk ik graag met de taal en methodiek van de innerlijke familie om het gedrag van je kind en/of jou als ouder te vertalen naar de innerlijke familie dynamiek en de interactie met elkaar. 

Mijn intuïtie, aangevuld met de verschillende opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd, gericht op persoonlijke ontwikkeling, coaching vaardigheden en psychologie, maken mijn werkwijze unyk.

 

Opleidingen/cursussen die ik o.a. heb gevolgd afgelopen jaren:

– Hooggevoelig & Strong-Willed specialist met de Innerlijke Familie, Gevoeligheid Grootbrengen & Innerlijke Familie te Baarn
– Intuïtieve ontwikkeling 1e en 2e jaar, Levensschool Eigenwijze te Wyns

– GelukkigHB-begeleider, GelukkigHB te Zwolle

– Oudercursus Hooggevoelig & Strong willed-kind, Gevoeligheid Grootbrengen te Baarn
– Themadag “van faalangst naar leerplezier”, Gevoeligheid Grootbrengen te Baarn

– Themadag “wilskracht en motivatie kind”, Gevoeligheid Grootbrengen te Baarn

– Transformationeel coach & trainer, Instituut Orbis te Niekerk

Kennismaken?

Wil je graag weten of je bij ons terecht kunt met je hulpvraag?
Plan online een gratis en vrijblijvende kennismaking in.