06 36 26 19 17 info@hbpunt.nl

Hoogbegaafdheids-
praktijk Wegwijs

Anneke Timmermans

Greate Buorren 16a
9263 PM Garyp

Telefoon:
06 30 28 01 51

E-mail:
hbpraktijkwegwijs@outlook.com

Website:
www.hbpraktijkwegwijs.nl

“Ik geloof dat hoogbegaafdheid altijd vooral een kracht is, mits de gevoeligheden goed in balans zijn, zodat ze een kracht kunnen worden, en de omgeving goed is afgestemd.”

Wie ben je en wat drijft je?

Mijn naam is Anneke Timmermans, ik ben 33 jaar en woon samen met mijn vriend en twee dochters in Garyp. Mijn interesse in hoogbegaafdheid is ontstaan toen onze oudste dochter (uitzonderlijk) hoogbegaafd bleek, en sindsdien is deze interesse blijven groeien. Toen ik mij meer in dit onderwerp ging verdiepen, herkende ik ook veel dingen in onze jongste dochter en in mijzelf. Dit alles, en hiermee ook de lastige vragen waar wij soms voor staan, maakt dat ik mij juist voor deze doelgroep wil inzetten. Bovendien heb ik op dit vlak een groot stuk eigen ervaring, wat een verrijking betekent voor de begeleiding die ik hoogbegaafden en hun omgeving bied.

Welk specialisme heb jij?

In mijn praktijk bied ik begeleiding aan kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen. Ik bied daarnaast ook ouderbegeleiding en advisering aan scholen. Begeleiding vindt meestal plaats in mijn praktijk in Garyp, maar ik werk ook op scholen, bijvoorbeeld bij observaties en begeleiding in de klas. Ik vind het leuk om met deze brede leeftijdscategorie te werken, omdat de aanmeldredenen divers en de persoonlijkheden in welke categorie dan ook altijd prachtig zijn.

Een grote passie van mij is de 145+ doelgroep, een vaak ‘vergeten’ groep, complex, maar fantastisch om mee te mogen werken!

Wat vind jij belangrijk in het begeleiden van kinderen en ouders?

Bovengenoemde laat al op een aantal punten zien wat ik belangrijk vind in begeleiding. Ten eerste kijk ik altijd naar het kind/de jongere zoals hij/zij is, en breng ik in de intake de aanmeldreden en situatie goed in kaart. Ik probeer inzicht te krijgen in de passies, sterke eigenschappen, gevoeligheden en de context waarin het kind/de jongere zich bevindt. Ik geloof dat hoogbegaafdheid altijd vooral een kracht is, mits de gevoeligheden goed in balans zijn, zodat ze een kracht kunnen worden, en de omgeving goed is afgestemd. Hierbij past mijn werkwijze: het inzicht geven in de eigen krachten, waarom worden het valkuilen en hoe gebruik je deze in aanleg sterke eigenschappen juist? En wat heb je nodig in je omgeving? Om deze reden betrek ik graag ouders en scholen (bijv. door middel van leerkracht-oudergesprekken en adviezen, uiteraard alleen bij toestemming van ouders) bij de begeleiding.

Wat is je achtergrond?

Na cum laude te zijn afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (master Klinische en Ontwikkelingspsychologie), heb ik als psycholoog op verschillende afdelingen van GGZ Friesland gewerkt. Toen vlak voor de geboorte van onze oudste dochter door reorganisatie mijn tijdelijk dienstverband niet werd verlengd, heb ik een heel waardevolle tijd kunnen doorbrengen als thuisblijfmoeder tijdens de eerste jaren van onze kinderen. In 2016 ben ik weer gaan werken, in een kleine praktijk in Niawier. Vanuit deze ervaring ben ik mijn hoogbegaafdheidspraktijk gestart. Dit heeft het grote voordeel, dat ik ook van veel eventueel bijkomende psychische klachten/stoornissen kennis heb.

Kennismaken?

Wil je graag weten of je bij ons terecht kunt met je hulpvraag?
Plan online een gratis en vrijblijvende kennismaking in.